Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

makarónsky – význam cudzieho slova

používajúci slová dvoch aj viacerých jazykov v jednom texte