Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

makroanalýza – význam cudzieho slova

chemická analýza vzoriek s hmotnosťou nad 0,1 g