Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

makrodefinícia – význam cudzieho slova

vo výpočtovej technike popis postupnosti inštrukcií nahrádzajúcich pri preklade makroinštrukciu