Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

makroflóra – význam cudzieho slova

vegetácia normálnych rozmerov