Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

makrokryštalický – význam cudzieho slova

zložený z veľkých kryštálov