Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

makromélia – význam cudzieho slova

neúmerne veľké ruky alebo nohy, končatiny