Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

malátny – význam cudzieho slova

telesne ochabnutý, unavený, bezvládny; spôsobujúci mdlobu, slabosť