Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

maladaptácia – význam cudzieho slova

nedostatočná prispôsobivosť organizmu