Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

malnutrícia – význam cudzieho slova

zlá výživa, podvýživa