Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

malström - význam cudzieho slova

točivý búrlivý prúd v Severnom mori u nórskeho pobrežia vytvorený stretnutím dvoch príbojových vĺn vnikajúcich do úžiny z dvoch protiľahlých strán