Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

maltézsky - význam cudzieho slova

vzťahujúci sa na rytiersky rád Johanitov, maltézskych rytierov