Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

mamaliológia – význam cudzieho slova

náuka o cicavcoch, teriológia