Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

metán – význam cudzieho slova

bezfarebný horľavý plyn, zmiešaný so vzduchom prudko vybuchuje; banský plyn, najjednoduchší nasýtený uhľovodík; umelo sa vyrába pri spracovaní ropy a koksovaní uhlia