Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

metadáta – význam cudzieho slova

dáta popisujúce dátové prvky a dátové štruktúry