Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

metafráza – význam cudzieho slova

vyjadrenie obsahu literárneho textu opisom, napr. obsahu básne prózou