Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

metakutizácia – význam cudzieho slova

zdrevnatenie blán buniek na koncoch koreňov