Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

metalíza – význam cudzieho slova

náterová hmota obsahujúce kovové častice