Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

metaméra – význam cudzieho slova

pravidelne sa opakujúce články tela niektorých živočíchov; článok tela nižších živočíchov so všetkými orgánmi