Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

metamorfóza – význam cudzieho slova

premena, zmena tvaru; vývoj orgánu odlišného od pôvodného genetického základu; premena hornín pôsobením horotvorných procesov; vývoj živočícha cez jedno alebo viac štádií larvy