Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

metanizácia – význam cudzieho slova

úprava oxidu uhoľnatého na metán