Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

metastáza – význam cudzieho slova

druhotné ložisko vzniknuté zavlečením nákazy z primárneho ložiska