Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

metempsychóza – význam cudzieho slova

učenie o prevteľovaní a sťahovaní duší