Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nálada – význam cudzieho slova

citový stav dodávajúci sfarbenie ostatným citovým zážitkom.