Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

náos – význam cudzieho slova

hlavná kultová miestnosť chrámu v antickom Grécku; miestnosť gréckeho antického domu