Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

násilie – význam cudzieho slova

uplatňovanie sily a moci pri prekonávaní odporu.