Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nátrium – význam cudzieho slova

alkalický prvok sodík