Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nátryl – význam cudzieho slova

druh melodickej hudobnej ozdoby