Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nátryl - význam cudzieho slova

druh melodickej hudobnej ozdoby