Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nátura – význam cudzieho slova

povaha, prirodzenosť