Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

négritude – význam cudzieho slova

černošská kultúra, hrdosť na černošský pôvod; hnutie moderných francúzsky píšucich Afričanov oslavujúcich černošstvo