Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nénia – význam cudzieho slova

starorímsky žalospev; pohrebná pieseň; lyrická báseň