Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nízkomolekulárne zlúčeniny – význam cudzieho slova

zlúčeniny s molekulárnou hmotnosťou do 100