Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nóta – význam cudzieho slova

nota

hudobná značka pre tóny; znamenie, poznámka; nápev; základný ráz

nóta

písomné formálne oznámenie medzi vládami odovzdávané diplomatickou cestou