Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

númen - význam cudzieho slova

neosobná sila, božstvo