Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nacifikácia – význam cudzieho slova

presadzovanie, uplatňovanie nacistických metód a zásad do života spoločnosti