Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nacionálie - význam cudzieho slova

osobné údaje; opis osoby