Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nacionálie – význam cudzieho slova

osobné údaje; opis osoby