Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nacionálny - význam cudzieho slova

národný, vzťahujúci sa k verejnému a politickému životu národa