Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nacionálny – význam cudzieho slova

národný, vzťahujúci sa k verejnému a politickému životu národa