Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nadácia – význam cudzieho slova

majetok natrvalo venovaný na všeobecne užitočný účel; donácia; nezisková, účelová organizácia