Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nadsemenník – význam cudzieho slova

stočená trubica, cez ktorú spermie opúšťajú semenník.