Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nafír – význam cudzieho slova

perzsko-arabský dychový nástroj, druh trubky