Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

naivné umenie - význam cudzieho slova

laické, neškolené umenie, ktoré sa blíži umeleckému cíteniu a prejavu detí