Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

namáz - význam cudzieho slova

moslimská modlitba odriekavaná päťkrát denne