Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

namáz – význam cudzieho slova

moslimská modlitba odriekavaná päťkrát denne