Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

narácia – význam cudzieho slova

sprostredkovanie deja rozprávaním; v diplomacii úvodná formula textu uvádzajúca dôvod vydania listiny