Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

narátor – význam cudzieho slova

rečník, rozprávač