Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

narátor - význam cudzieho slova

rečník, rozprávač