Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

naratívny – význam cudzieho slova

rozprávajúci, vykladajúci