Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

narkoanalýza - význam cudzieho slova

liečba spočívajúca v omámení vedomia pacienta hypnotikami s cieľom umožniť komunikáciu lekára a pacienta