Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

narkománia – význam cudzieho slova

chorobná túžba po omamných látkach a ich trvalé užívanie; závislosť na omamných látkach