Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

narkotizácia – význam cudzieho slova

strata vnímania bolesti a strata vedomia pacienta vyvolaná narkotikami, napr. pri operácii, uspatie narkotickými prostriedkami