Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nastia, nastický ohyb – význam cudzieho slova

rastový jav rastlín spôsobený vonkajšími dráždivými podnetmi, napr. svetlom alebo teplom