Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

naturálie - význam cudzieho slova

prírodné látky; prirodzené veci alebo úkony; poľnohospodárske plodiny, suroviny, veci pre osobnú potrebu (uhlie a pod.) poskytované ako časť mzdy